Tradiční setkání ...

Uli Klamap Debra

     Myslím, že se dá termín tradiční pro sjezd jezevčíků v Černíkově bez nadsázky použít. Letošní jezevčí tábor byl pro naši lidskou i psí smečku trochu komplikovaný.  Původně měla vyrážet Maruška s Ulim s myšlenkou, že ji budu
navštěvovat s Timem a zkusíme barvu. Naše plány zhatila světová výstava v Buenos Aires, která musela být zrovna ve stejném termínu. Při rozhodování nebylo, co řešit. Vzhledem k tomu, že se moje děti ještě nenaučily sedět jedním zadkem na dvou místech  ( tak jako to jde mnohým funkcionářům ), Máňa s Klárou vyrazily do Argentiny a my jsme volili Šumavské hvozdy. Na tvrdý trainink nastoupila babča s  králičím Tomem-li. Statečně se plazila strmými svahy a neodradil ji ani častý déšť.  Aby jí nebylo tolik

smutno,  vzala si s sebou ještě Yanika-li a Olivína,  což se  jí příliš nevyplatilo,  protože hafani ve smečce měli daleko většího loveckého ducha  a  své lovecké vlastnosti tentokrát uplatnili na slepicích. Jejich lovecký úlovek by jim mohl leckterý myslivec závidět - byli stoprocentně úspěšní a babča to měla drahé.  Ale budiž nám útěchou,  že ulovená kořist byla využita našimi liškami, které mladé slepičky jako zpestření jídelníčku velmi ocenily.  Kromě práce na pobarvené stopě se naši pesani naučili dokonale spát v posteli. Tentokrát byli v hojném počtu zastoupeni dlouhosrstí malých rázů a všichni si získali naše sympatie. Všichni psi, kteří se zúčastnili výcviku ( kromě Uliho, který byl moji vinou zdravotně indisponován ) na barvářských zkouškách uspěli. Bábinka  s Tomem-li zakončila s přehledem v I. ceně. Mně bylo líto, že Uli nemohl předvést, co se naučil.  Ale nesmírně mne těšilo, že naši odchovanci Sally Klamap Debra a Valdi Klamap Debra patřili po dobu výcviku

k těm lépe pracujím jedincům.  Oba uspěli v I. ceně a na konci barvy hlásili úspěšně dohledaný kus.  Valdi zvládl  i zkoušky z norování a to se samými 4.  Můj dík patří oběma vůdkyním a srdečně blahopřejeme. Rovněž chci poděkovat
organizátorům výstavy, instruktorům i ostatním účastníkům této milé akce za péči , kterou věnovali nejdelšímu představiteli malých plemen. Trošku smůlu jsme měli na noře, kdy naši psi neměli svůj den a tak jsme tentokrát
neuspěli.Jako všechny příjemné akce i tato skončila příliš brzy, ale snad budeme mít příští rok to štěstí a do Černíkova se zase podíváme.

Olivie Klamap Debra

 
Zpět na úvodní stránku / Back home
Domovské stránky: KlamapDebra.wz.cz